می, 2018 بدون نظر دانش آموزان, مشاوران, مقالات

احتمالا تا به حال برای شما عزیزان هم این موضوع پیش آمده است که کتاب یا مطلبی را خوانده و وقت زیادی را برای آن صرف کرده، اما کمی بعد احساس نمود ه اید که همه یا بخشی از آن مطلب را فراموش کرد ه اید یا به طور کامل به یاد ندارید. در طول آمادگی برای کنکور نیز همین موضوع ممکن است ذهن بسیاری از داوطلبان گرامی را به خود مشغول نماید؛ چه داوطلبانی که حجم مطالب مطالعاتی آنها کم و چه آنهایی که حجم منابع مطالعات یشان زیاد است. رهایی از این احساس و درگیری ذهنی، که برای داوطلبان عزیز به وجود م یآید، یک راه دارد، و آن راه در میان مشاوران و کنکور یها به آخرین مرحله کنکور، یعنی دوران جم عبندی، معروف است. دوران جم عبندی، که درباره آن در شمار ههای پیشین نیز مطالبی درج کرد هایم، معمولا هفت ههای پایانی باقی مانده تا زمان برگزاری کنکور را در بر م یگیرد. هدف از مطالعه در این دوران، آن است که داوطلب، مجموعه درسهایی را که در طول سال تحصیلی خوانده و در ذهن خود تثبیت کرده است سازماندهی کند؛ پس دوران جم عبندی، دوران سازما ندهی، نظم بخشیدن و مسلط شدن به مطالبی است که تاکنون خواند هاید. ضمناً این دوران، بهترین فرصت برای داوطلبانی است که فکر میک‌نند برخی از در سها را فراموش کرد ه اند و همچنین مهلت خوبی برای داوطلبانی است که در طول سال بسیار خوب درس خواند هاند و اکنون نیاز به دوره آنها دارند. در این دوران، خواندن خلاص ه کتا بها، فلش کارتها و نکاتی که در طول دوران مطالعه جمع آوری کرده اید، بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا دوران جمعبندی، دوران خواندن اصلی ترین و کلید ی ترین مباحث است.

همه شما داوطلبان عزیز، اکنون به مرحله پایانی، یعنی مرحله جمعبندی، نزدیک میشوید. به عنوان یک داوطلب که در طول یک سال گذشته و حتی بیشتر، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف آمادگی برای کنکور نمود ه اید، اکنون وقت آن رسیده است که با یک برنامه خوب به استقبال دوران جمعبندی بروید و خود را به صورت اساسی برای این «راند » پایانی آماده کنید. به دلیل اهمیت دوران جم عبندی، ما در این مقاله سعی میک‌نیم درباره اینکه چه کاری انجام دهید تا از این دوره، بهترین استفاده را ببرید، با شما صحبت کنیم.

 

احساسات منفی را نادیده بگیرید

هر چه به زمان برگزاری کنکور نزدیکتر میشویم، احساسات مختلفی به سراغ داوطلبان عزیز م یآید: اینکه آیا موفق خواهند شد؟ آیا دروس را بخوبی میدانند؟ در جلسه برگزاری کنکور چه خواهد شد؟ چه میزان از مطالب را فراموش کرده و چه میزان را به خاطر  میآورند؟ اول اینکه این احساس، تقریبا حس مشترک بین تمام داوطلبان کنکور است؛ پس سعی کنید که جز به احسا سهای خوب، به احسا سهای منفی و ناخوشایند هرگز فکر نکنید؛ زیرا این احسا سها به توان و نیروی محرک شما صدمه خواهند زد. اگر احساسی در درون شما وجود داشت که به شما گوشزد میک‌رد که مطالب را فراموش کرد هاید، به این حس بها ندهید. این نکته را هم بدانید که مطالب، درون ذهن انسان هرگز فراموش نم یشوند، بلکه انسجامشان را از دست میدهند و در میان هزاران مطلب دیگر گم م یشوند، و اگر شما وقتی را به بازخوانی مجدد این مطالب اختصاص دهید، حتما دوباره برای شما یادآوری خواهند شد؛ اما اگر مطالب بازخوانی نشوند، بمرور فراموش خواهند شد. اگر احساس میک‌نید که بخشی از مطالبی را که شما برای کنکور مطالعه کرده  اید، فراموش نموده اید، در دوران جمعبندی میتوانید بخوبی این گمشده ها را پیدا کنید. فقط به عنوان گام اول، کافی است که احساسات منفی را از خود دور کنید.

یک برنامه خوب تدوین کنید

برنامه، برنامه، برنامه و باز هم برنامه. باز هم مانند همه دوره های آمادگی برای کنکور، لازم است که برای دوران جمع بندی هم برنامه خوبی تدوین کنید تا اولا در وقت و زمان خود صرف هجویی نما یید، و دوم اینکه با کی نقشه راه مشخص، عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشید. برنامه ریزی برای دوران جمع بندی، با برنامه معمول مطالعاتی شما تفاوتی ندارد. اگر روزانه چند درس م یخواندید، جم عبندی را هم به همان شکل ادامه دهید. برای برخی از دروس مثل زیس شناسی، که فرّار هستند،

 

اولویت بندی کنید

بسیاری از دبیران و مشاوران کنکور معتقدند که در دوران جمعبندی، نباید مطالب جدید خوانده شود؛ زیرا از طرفی، مهلت کمی تا زمان برگزاری کنکور باقی مانده است و عملا با این روش، حجم قابل توجهی از مطالب از قلم م یافتد، و از سوی دیگر، این موضوع، هیچ اثری در نظم بخشی به مطالب مطالعه شده نداشته و تنها باعث سردرگمی داوطلب میشود. عده ای از مشاوران نیز اعتقاد دارند که داوطلب میتواند در زمان جمعبندی، مطالب جدید را هم مطالعه کند. ما معتقدیم که اگر تا به حال مبحثی از در سهای اختصاصی را هرگز نخواند ه اید، بهتر است که آن را با مشورت با افراد مطلع رها کنید؛ اما اگر آن مطلب، کی درس عمومی است، میتوانید آن را بخوانید، ولی سعی نکنید که برای تسلط کامل بر آن درس، وقت بگذارید؛ چون پرداختن به این کار به زمان زیادی احتیاج دارد که شما فرصت انجام آن را ندارید؛ البته مطالعه مطالب جدید دروس اختصاصی هم به میزان مدیریت داوطلب نسبت به وقت باقی ماند هاش تا کنکور، میزان مطالبی که خوانده شده است، مقدار مطالبی که باقی مانده است، و بالاخره وضعیت درسی داوطلب بستگی دارد.

شاید شما هم جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که هنوز مباحث مدّنظر خودتان را به طور کامل مطالعه نکرد هاید. اینکه بخواهید هنوز هم مطالب جدید بخوانید، اشکالی ندارد؛ اما باید سعی کنید تا جم عبندی دروس را هم شروع کنید. اگر جزو داوطلبانی هستید که در کنار جمعبندی، میخواهید مطالب جدید بخوانید، ابتدا مباحثی را که لازم است، جمعبندی کرده و مطالبی را که باقی مانده است، اولویت بندی کنید تا اگر احیاناً فرصت نشد که تمام مباحث را بخوانید، خیالتان از بابت خواندن مه مترین مباحث، راحت باشد؛ در ضمن سعی کنید که در هنگام مطالعه مطالب جدید، حتماً زمانی را نیز برای مرور آنها درنظر بگیرید؛ حتی اگر فرصت پیدا نکنید که مطالب جدید دیگری بخوانید.

 

سهم تستها را در دوران جمع بندی فراموش نکنید

یکی از کارهایی که باید سعی کنید در دوران جمع بندی انجام دهید این است که حداقل یک بار، به تستهایی که به آنها طی دوران مطالعه، پاسخ غلط داده یا آنها را بی پاسخ گذاشته و بعد پاسخشان را یاد گرفته اید، دوباره پاسخ دهید. این تستها، بین انبوه تستهای دیگر، بسیار با ارزش و گرانبها هستند؛ زیرا به نقاط ضعف و اشتباه شما در دروس مختلف اشاره دارند؛ پس قدرشان را بدانید. برخی از داوطلبان در این دوره مرتکب کی اشتباه میشوند و آن اشتباه این است که منتظر میمانند تا دوره درسها به پایان برسد و سپس کار تست زنی را شروع میکنند. اگر شما نیز جزو این دسته از داوطلبان هستید، بدانید که هیچگاه این اتفاق نمیافتد؛ در واقع، هیچگاه دوره درسها به اتمام نخواهد رسید؛ چون شما هر مطلبی را که دوره کنید، باز هم مطلبی میماند که احساس میکنید آن را فراموش کرده‌اید و احتیاج به دوره دارد؛ بنابراین، به تست زنی اهمیت بدهید.دوم اینکه حتما در کنار جمعبندی، تست‌زنی سرعتی را آغاز کنید. برای انجام اینکار، بسته به برنامه خود، در دو هفته پایانی، یا بیشتر و یا کمتر از این مدت، قبل از ظهر در شرایط کاملاً شبیه سازی شده، لباس بپوشید، پشت میز بنشینید، زمان بگیرید و هر بار بترتیب از آزمو نهای جدید به قدیم، از خودتان آزمون بگیرید و سپس بعد از ظهر همان روز، آزمون را بررسی کنید، اشکالات را در بیاورید و برای هر درس، قسمتهایی را که باید مجددا مرور و جم عبندی شوند، علامت بزنید و براساس آن، برنامه مطالعه دو روز آیند ه تان را مشخص نما یید. ضمناً نگران بقیه قسمتها هم نباشید؛ زیرا اگر مهم باشند، در آزمونهای بعدی از آن قسمتها هم تستم یآید و به این ترتیب میتوانید مطالعه شان کنید؛ در واقع اگر برای تعیین نیاز خود در دروس اختصاصی، اینگونه عمل نمایید که در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانید که بیشترین تعداد سؤالات غلط یا «نزده » در آزمون مذکور از آن بخش یا فصل کتاب باشد، حال اگر شما در بازه سه روزه بعدی، تست مجموع های دیگری را از خود آزمون بگیرید، این بار نیاز به مطالعه بخشهای دیگری از دروس را خواهید داشت، و بعد از اینکه چند بار به این نحو عمل کردید، خواهید دید که مهمترین بخشهای کتا بها را که بیشترین ضعف را در آنها داشته اید، مورد مطالعه قرار داده اید. اگر هنوز متقاعد نشده اید که این روش، بسیار مفید است، دست کم دو دوره، این کار را انجام دهید .

 

 

 

 

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *