اکتبر, 2018 بدون نظر مقالات-واحد مشاوره

قبل از اینکه درباره درس ریاضی برنامه مطالعاتی مطلبی را بگویم، لطفا این قانون های مهم را به یاد داشته باشید:

💼 قانون اول:
هرگز از هیچکس این مطلب را قبول نکنید که چون به علوم انسانی آمده اید، پس نمی توانید در دروس محاسباتی پیشرفتی داشته باشید/
می دانید چرا؟
چون کتاب درسی ریاضی در نظام جدید آموزشی، بر مبنای استدلال و استنتاج تالیف شده و شما شاهد مطالبی مانند «مفهوم تابع» هستید؛ این امر تنها یک معنی دارد، آن هم اینکه برای دانش آموزان رشته علوم انسانی تالیف شده است که رشته تحلیلی را می خوانند و ذهن آنها با منطق و فلسفه آشنایی کاملتر و بیشتری از سایر رشته ها دارد.

💼 قانون دوم: مطالعه درس ریاضی رشته علوم انسانی، این نکته مهم را می طلبد:
* هرگز انتظار نداشته باشید یکباره با یک هفته مطالعه زیاد این درس، پیشرفت چشمگیری داشته باشید؛ در این درس شما باید «رشد پلکانی» را برای خود در نظر بگیرید.

رشد پلکانی یعنی از درصد صفر به ۱۰ برسید، سپس به ۲۰، بعد از آن به ۲۵ و همینطور پیش بروید.

💼 قانون سوم: با توجه به «جدول اعداد» پی می برید که با دستیابی به درصد ۳۰، جزو رتبه های زیر هزار این درس خواهید بود. رتبه ای که برای سایر درسها، نیاز به حداقل دوبرابر این درصد دارد.

اما چگونه به این درصد برسید؟
راه رسیدن به این درصد، خیلی راحت تر از چیزی هست که تصور کنید.
شما با مطالعه کتاب ریاضی پایه دوزادهم، که کمترین نیاز به مباحث پیش نیاز دارد، به همراه بخش هایی از مباحث آمار، به راحتی به این درصد خواهید رسید.

💼 قانون چهارم:
برای رسیدن به موفقیت در درس ریاضی، هر سه قانون بالا را می خواهید.

برچسب ها