اردیبهشت, ۱۳۹۷ بدون نظر دانش آموزان, مقالات

قبل از اینکه بخواهیم از منابع کنکور حرف بزنیم
بگذارید همین جا باهم سنگ هایمان را وا بکینم.

هیچ الگویی واحدی برای روش درس خواندن وجود ندارد که همه دانش آموزان بتوانند برای زمانی طولانی آن را بکار گیرند و از آن راضی باشند . تنها و قطعا یک معیار قطعی وجود دارد دانش آموزانی که روش یادگیری خود را بهتر می شناسند، بیشتر موفق می شوند.
پس
هرچه شناخت شما از نحوه ی یادگیریان بیشتر باشد، بیشتر موفق خواهید شد. بجای شروع کتاب ها بهتر است بروید و چندتا از امتحاناتی را که در آن نمره ی خوب گرفتید را پیدا کنید و ببینید چکارکردید که توانستید موفق باشید. اگر این خاطراتتان کم است و یا اصلاً ندارید لطفاً با ۵ نفر از دانش آموزانی که به نظرتان موفق اند، مصاحبه کنید. از آنها بخواهید به شما بگویند، در سه روز قبل از امتحان مثلاً فیزیک چکار کرده اند؟در طول ترم با کتاب چطور برخورد کرده اند؟ اصلاً چطور درس می خوانند ؟
لطفاً از چند نفر مصاحبه کنید.نه یک نفر!!!
بعد بنشنید و با خود فکر کنید کدام یک از روش های درس خواندن آن ها رابیشتر می پسندید؟کدام برایتان راحت تر است یا وقت کمتری را از شما می گیرد؟ بین روش درس خواندنشان یک گل چین مناسب خود بوجود آورید .
چون
درس خواندن هم مثل بقیه ی کارها یک کار فردی است که از ویژگی های فردی دانش آموز تأثیر می پذیرد.
این بسیار مهم است که بدانید چه ساعاتی از شبانه روز بهتر درس می خوانید؟اگر فردی شب زی هستید که شب ها تمرکز بیشتری دارید، چگونه می توانید این مسأله را با برنامه روزانه مدرسه هماهنگ کنید که دچار کم خوابی نشوید و همچنین به آرامش خانواده در طول شب هم آسیب نزنید.
درباره ی نحوه تشخیص ویژگی های یادگیری فردی باز هم سخن خواهیم گفت.