جولای, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

می خواهیم به بررسی و مقایسه کیفیت پرداختن به آموزش و سنجش این مبحث مهم بپردازیم که توسط یک ناشر کمک آموزشی غیر تخصصی در زمینه علوم انسانی و انتشارات مشاوران آموزش به عنوان ناشر تخصصی علوم انسانی در جدیدترین تالیف خود به آن پرداخته اند:
در کتاب ناشر غیرتخصصی، برای این مبحث تنها و تنها ۵ تست آورده شده است که از این تعداد قلیل فقط ۱ تست تصویری وجود دارد؛ در حالیکه این مبحث همان طور که به وضوح در کتاب درسی پیداست، تاکید اصلی آن بر تصویر محور بودن آن است که قطع به یقین نمی توان این بحث با این اهمیت را با ۵ تست پوشش کامل داد. به یک نمونه از این ۵ تست دقت کنید:
برای دانلود بررسی و مقایسه اینجا کلیک کنید.

برچسب ها