سپتامبر, 2018 بدون نظر اخبار, تازه های مشاوران

انسانیها !
چرا باید کتاب زبان مشاوران آموزش را بخوانید؟

برای این سوال چند پاسخ وجود دارد:

۱٫ زبان مشترک بین معلم و دانش آموز در هر درسی باید وجود داشته باشد.
مهم است که کتابی را بخوانید که تخصصی برای شما نوشته شده باشد، حتی اگر درس عمومی شماست. کتاب زبان ۱۲ کنکور مشاوران آموزش، با این دید و نگاه نوشته شد که زبان عمومی کنکور شما را تقویت کند.

۲٫با توجه به تغییرات کتاب درسی شما نوشته شده که بر پایه مهارت های چهارگانه تالیف شده و قاعدتا این مهارت ها محور سوالات کنکور خواهد بود.

۳٫ می دانیم که شما با یادگیری گرامر و به خاطر سپردن واژگان مشکل دارید که بخش های اساسی این درس هستند.

برایتان “روش” گفته ایم که چگونه این دو کار را انجام دهید. چون می دانیم یادگیری “روش” اساس هر “آموزش” است.

درباره زبان کنکور شما بیشتر خواهیم گفت.

برچسب ها