ژوئن, 2018 بدون نظر دسته‌بندی نشده, نمونه سوالات کنکوری, نمونه سوالات و خلاصه دروس

درسنامه  و تست ویژه معلمان کنکور:

 

۱- آن هنگام که به “واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن مفهومی کاری نداریم” و آن هنگام که ” کاری نداریم که مفهومی با واقعیت رابطه ای دارد یا ندارد”، به ترتیب در مورد کدام نوع از علم و یا فکر سخن می گوییم؟

۱٫تعریف- تصدیق                     ۲٫ تعریف- تصور            ۳٫ تصور- تصور                    ۴٫تصدیق- استدلال

 

۲- بطور کلی خطایی که در فکرکردن روی میدهد،در چه مواردی است؟

۱٫وقتی که مفهومی مبهم را در ذهن تصور میکنیم و آن هنگام که حکمی را می خواهیم به طور دقیق ارائه کنیم.

۲٫آن زمان که به اندیشیدن روی می آوریم در هر مرحله خطا داریم و این خطاها به طور کلی اجتناب ناپذیر هستند.

۳٫در دو صورت خطا روی میدهد:خطاهای تصوری که ناشی ازفهم نادرست است و خطاهای استدلالی که ناشی ازمغلطه است.

۴٫برای آشکار کردن تصورات مجهول از روی اندوخته های تصوری و برای رسیدن به نتایج جدید با سازماندهی احکام و قضایای مشخص.

 

۳- “مباحث علم منطق” و  ” هدف منطق” به ترتیب کدام اند؟

۱٫تصور وتصدیق- تعریف و استدلال درست کردن و درست استدلال کردن.

۲٫تعریف و استدلال- درست تعریف کردن و درست استدلال کردن.

۳٫تعریف و استدلال – درست تصور کردن و ساختن تصدیق درست.

۴٫تصور و تصدیق – درست تصور کردن و ساختن تصدیق درست.

 

۴- وقتی با واقعیت مفهوم سر و کار پیدا میکنیم،پای یک……..به میان می آید،که……………(سراسری-۹۳)

۱٫تصدیق – در ان نوعی قضاوت وجود دارد.

۲٫جمله – از سه تصور تشکیل شده است.

۳٫تصدیق – به معنای “جمله” در دستور زبان است.

۴٫تصور – درباره ی هستی آن سوال شده است.

 

۵- اساس اندیشیدن…….. است و نقش دانش منطق،بهره برداری بهتر از فرآیند…….. اندیشیدن است.

۱٫غیر ارادی – طبیعی       ۲٫ ارادی – طبیعی             ۳٫ غیر ارادی – آگاهانه              ۴٫ ارادی – آگاهانه

 

۶- تفکر از فعالیت کدام بخش از وجود انسان ناشی می شود و چگونه فرآیندی است؟

۱٫روح – طبیعی            ۲٫ذهن – طبیعی                 ۳٫ عقل – اکتسابی         ۴٫مغز – اکتسابی

 

۷- منطق برنامه ای ….. که یک دانشمند می سازد،منطق ابداع کننده… و منطق از… سرچشمه می گیرد.

۱٫نیست – ندارد – ذات انسان   ۲٫ نیست – دارد – ذات انسان  ۳٫ است – دارد – روح انسان   ۴٫است – ندارد – روح انسان

 

۸- کدام یک از گزینه های زیر از نتایج استفاده از منطق نیست.

۱٫کشف کردن ضوابط ذهن                                   ۲٫کشف کردن عواملی که باعث تسریع و بهبود تفکر می شود.

۳٫نشان دادن کاربرد ضوابط تفکر در ذهن               ۴٫کشف کردن عواملی ک باعث کندی و نارسایی تفکر میشود.

 

۹- منظور از این که “منطق، ترازوی اندیشه است”،چیست؟

۱٫منطق،علمی کاربردیاست که با وزن کردن اندیشه های درست سروکار دارد.

۲٫منطق،توانایی حذف خطاهای ذهنی را دارد و در ترازوی اندیشه،آنچه باقی خواهد ماند،اندیشه های راستین است.

۳٫منطق،ترازویی است که معیاری به دست می دهد که اندیشه درست را از خطاهای آن تفکیک کند.

۴٫منطق،می تواند وزن اندیشه ها را به ما نمایان کند و اندیشه های عمدی نادرست را از غیر عمدی نادرست تشخیص دهد.

 

۱۰- کدام عبارت در مورد “منطق” صحیح است؟

۱٫علم منطق از طریق کشف مغالطه های موجود در اندیشه ،قوانین حاکم بر ذهن را بیان می کند.

۲٫تاکید منطق بر آموزش شیوه ی برخورد درست با مغالطه گری است و به این امر اهتمام وسیعی دارد.

۳٫تفکر،فرآیندی طبیعی و قابل اکتساب و انسان برای بدست آوردن این توانایی نیاز به اصول منطق دارد.

۴٫علم منطق به همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن،روش های جلوگیری از مغالطات را بیان می کند.

 

کتاب منطق دهم- مشاوران آموزش – درس یک – سوال های کنکوری و تکمیلی

 

برچسب ها