تشابه سوالات کنکور ۹۸

وقتی ناشر تخصصی یک رشته باشید، کنکور اول یا چندم تفاوتی ندارد؛
درصد تشابه سوالات کتابهای مشاوران آموزش با کنکور ۹۸
با «تخصصی بودن» می توان به سراغ هر چالشی رفت!
برای مشاهده درصد تشابه کتاب های مشاوران آموزش با کنکور ۹۸ ، بر روی درس مورد نظر کلیک کنید

 

انسانی تشابه 219x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸ تشابه 212x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸تشابه 207x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸اختصاصی تشابه 212x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸photo 2019 07 15 16 51 38 212x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸ جامعه 207x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸ تشابه 207x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸تشابه 223x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸تشابه 207x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸زندگی انسانی تشابه 220x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸تشابه 207x300 - تشابه سوالات کنکور ۹۸

 

درصد تشابه سوالات کتاب‌های

مشاوران آموزش با کنکور ۹۸