آبان, ۱۳۹۷ بدون نظر تازه های مشاوران
با نگاهی به فهرست کتاب در سالهای ۹۵ و ۹۶ به بررسی سیر تغییرات کتاب فارسی می پردازیم.

ابتدا فهرست مربوط به کتاب فارسی دهم انتشارات مشاوران اموزش را مشاهده میکنیم.

مشاوران - تفاوتهای کتاب فارسی دهم در سال های مختلف و تطابق کتاب مشاوران آموزش

تصویری از جلد کتاب علوم و فنون سال دهم

علوم و فنون دهم

 

 

فهرست کتاب درسی چاپ سال ۹۷

photo 2018 10 29 06 15 42 - تفاوتهای کتاب فارسی دهم در سال های مختلف و تطابق کتاب مشاوران آموزش
photo 2018 10 29 06 15 04 - تفاوتهای کتاب فارسی دهم در سال های مختلف و تطابق کتاب مشاوران آموزش

برچسب ها

درصد تشابه سوالات کتاب‌های

مشاوران آموزش با کنکور ۹۸