اکتبر, 2018 بدون نظر تازه های مشاوران
با نگاهی به فهرست کتاب در سالهای ۹۵ و ۹۶ به بررسی سیر تغییرات کتاب فارسی می پردازیم.

ابتدا فهرست مربوط به کتاب فارسی دهم انتشارات مشاوران اموزش را مشاهده میکنیم.

تصویری از جلد کتاب علوم و فنون سال دهم

علوم و فنون دهم

 

 

فهرست کتاب درسی چاپ سال ۹۷


برچسب ها