جولای, 2018 بدون نظر تازه های دنیای آموزش, تازه های سایت

رییس سازمان مدارس غیردولتی هم تاکید دارد با افرادی که شهریه بالا دریافت می کنند برخورد می کنیم و درباره ی شهریه ها می گوید: مدارس غیردولتی موظف به رعایت الگوی شهریه دارند. امسال با افرادی که انحراف از قانون داشته باشند قطعا برخورد خواهیم کرد. اگر مدارسی نیز شهریه اضافی دریافت می کنند اهالی رسانه به ما اعلام کنند.

زینی وند بیان می کند: شهریه مدارس غیردولتی به غیر از پایه دوازدهم به ۱۰ میلیون تومان نمی رسد. جدا از رقم شهریه فعالیت های تابستانی ۱۰ درصد، فوق برنامه غیردرسی ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است، به عبارتی ۲۵ درصد به این شهریه اضافه می شود.

زینی وند با مقایسه حداقل و حداکثر شهریه مصوب مدارس غیردولتی در تهران نسبت به سال گذشته می گوید: حداقل شهریه در دوره ابتدایی در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان بود که امسال به ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان رسیده است. حداقل شهریه در متوسطه اول در سال گذشته ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان رسیده است. حداقل شهریه در متوسطه دوم ۳میلیون و ۷۹۵ هزار تومان بوده و امسال به ۴ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان رسیده است.

وی تاکید می کند: سقف و حداکثر شهریه ثابت مصوب در دوره ابتدایی در سال گذشته ۶ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان بود که امسال به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. در متوسطه اول سال گذشته حداکثر شهریه ۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود که امسال به ۸ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان می‌رسد. سقف شهریه در دوره متوسطه دوم نیز در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بودو امسال به ۱۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان رسیده است.

این اعداد در حالی است که مدارس ابتدایی هم شهریه حداکثر دوره متوسطه را دریافت می کند حتی اگر برنامه های فوق برنامه را هم در آن بگنجایم شهریه ای که این مدارس که اغلب در شمال تهران هستند هم باز غیرمتعارف به نظر می آید.
منبع:خبرگزاری شبستان