می, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

• این دانش‌آموزان همواره می‌بایستی تشویق شوند.
• آموزش را از ساده به مشکل شروع نموده و مطالب را تکرار کنید.
• سعی کنید مطالب را یکباره آموزش ندهید.
• زمینه موفقیت دانش‌آموز را در دروس مختلف فراهم کنید.
• دانش‌آموز را تشویق به فعالیت‌های جمعی نمایید.
• تفاوت‌های فردی را مد نظر داشته باشید و این دانش‌آموزان را با دیگران مقایسه نکنید.
• در حد توانشان به آنها مسئولیت‌هایی را محول کنید.

دیرآموز

• در رابطه با این دانش‌آموزان صبور باشید و به شخصیت آنها احترام بگذارید.
• توانایی‌های آنان را در زمینه‌های مختلف نقاشی، ورزشی و … بشناسید.
• با خانواده آنان در تماس باشید و نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد کنید.
• از روش‌های مختلف تدریس استفاده کنید.
• از وسایل کمک آموزشی متنوع بهره ببرید.
• پاسخ‌های صحیح آنها را تقویت کنید.
• دانش‌آموزان را به یادگیری تشویق کنید.
• تقویت شجاعت در آنها برای مواجه شدن با مسئله.
• امتحانات مکرر از مطالب مهم
• احترام به آنان و پرهیز از دادن القاب تحقیر کننده مانند: کودن، احمق و …
• تشویق دانش‌آموزان جهت مشارکت در کلاس.
• ایجاد ارتباط بین مطالب درسی با مسائل زندگی.
• دادن فرصت سئوال کردن بیشتر به آنها.

برچسب ها