راهکار اجرای نظام مهندسی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

نظام رتبه بندی جان حرکت تحول آفرین برای معلمان است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار اجرای نظام رتبه بندی معلمان همراه با مهندسی نیروی انسانی راهگشاترین راه برای آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در جمع کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان همدان گفت: نظام تعلیم و تربیت اساس پیشرفت و ارتقای کشور است و توسعه جوامع بستگی به میزان توجه به نظام تعلیم و تربیت آن کشور دارد.
نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی، افزود: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام تعلیم و تربیت فرمودند در آموزش وپرورش ۲ مولفه را در صرفه جویی ها محاسبه نکنید که یکی نیروی انسانی و دیگری پول است چرا که اگر در اینها محاسبه گری بی فایده شود، سقوط آموزش وپرورش رقم خورده است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار داشت: لغزش در جایی است که در مورد نیروی انسانی، درست برنامه ریزی و نگاه رشدی و اعتلایی نداشته باشیم و سرمایه مادی و پول هم هرچه به پای سیستم تعلیم و تربیت بریزیم، بهره برداری چندبرابر خواهیم داشت.
وی افزود: یکی از شاهرگ های اساسی سند تحول بنیادین نیروی انسانی در تعلیم و تربیت است که باید مبنا و اساس همه فعالیت ها در این سیستم قرار گیرد.
حاجی بابایی گفت: طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد لیبرالی در کشور ما ارزشها و خط اصیل انقلاب را به گروگان گرفته است درحالی که ما طرفدار عدالت هستیم، اما نگاه لیبرالی اجازه اجرای عدالت را نمی دهد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت

اسکرول به بالا