سپتامبر, 2018 بدون نظر انسانی یار

آخر قصه کنکورتان را از الان بدانید. پس از هر آزمون آزمایشی به این درصدها مراجعه و جایگاه حدودی خودتان را معلوم کنید.

دانلود جدول اعداد انسانیها(ویژه نظام جدید)

با چه رتبه ای؟ کدام رشته ؟ چه شهری؟

و اما ویس تکمیلی در مورد توضیح استفاده از جدول انسانیها:

میخوای حقوق بخونین؟یا روانشناسی؟ یا شاید هم علوم اجتماعی؟
با این جدول اعداد برات مشخص میشه چه درسی را با چه درصدی بزنی توی کنکور تا به هدفت برسی.

برچسب ها