تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

#رشته_تخصصی_کتاب_تخصصی

چند نفر از شما وقتی دندانتان درد گرفته بجای دندانپزشک به اورژانس مراجعه کرده اید یا دکتر عمومی؟
چند نفر را سراغ دارید برای جراحی قلب یا مغز به سراغ یک دانشجوی پزشکی که در حال گذراندن کارآموزی ست ، بروند؟
چرا پیش متخصص قلب، مغز و اعصاب و دندانپزشک میروید؟
چون نیاز شما یک نیاز تخصصی است و نیازمند آدم تخصصی که بتواند و در حیطه دانش و تجربه اش باشد که نیاز شما را رفع کند؟
چقدر آینده ای که کل آرزوها و رویاها و اهداف تان را در برمیگیرد ، برایتان ارزشمند است؟
آیا در حد یک سرماخوردگی ؟یا در حد یک پیوند قلب؟
چرا نیاز تخصصی خود به کتاب های تخصصی رشته خود را ، سرچهارراه ها و در میان دستفروش ها و هایپرنشرها جستجو میکنید؟
هایپرنشرها ، همه چیز دارند اما با چه کیفیتی؟کیفیت خدمات اورژانس؟یا دندانپزشک؟شاید برای یک مداوای سرپایی شب امتحانی ازهیچی بهتر باشد، اما برای یک امتحان سرنوشت ساز، یک دریچه به روی فردای شما چطور؟
باور کنید که کار هر نشر نیست، خرمن علوم انسانی را تخصصی کوفتن
علوم انسانی را جدی بگیرید
شما، دانش آموزان و دبیران علوم انسانی باید پرچم این رشته را بالا نگه دارید ،شما اولین کسانی هستید که باید برای رشته ای که انتخاب کرده اید، سینه سپر کنید و ارزش قائل باشید
اجازه ندهید هیچ کس به هیچ بهانه ای علوم انسانی را دست کم بگیرد
زیربنای رشد و توسعه همه جوامع در دست شماست
اگر خودتان ،خودتان را جدی نگیرید و به خودتان احترام نگذارید
هیچ کس شما را جدی نخواهد گرفت و احترام نخواهد گذاشت

#مشاوران_آموزش
#ناشر_تخصصی_علوم_انسانی
#ریحانی

درصد تشابه سوالات کتاب‌های

مشاوران آموزش با کنکور ۹۸