آگوست, 2018 بدون نظر مشاوران, مقالات

پیش از هر چیز یک مشاور هنگامی که به ارائه روش مطالعه و برنامه ریزی برای درس عربی نظام جدید میپردازد لازم است این نکته را بداند که دیگر کتاب عربی برای رشته تجربی ریاضی و رشته علوم انسانی تفاوتی ندارد. تفاوتی که در کتاب عربی رشته علوم انسانی با کتاب عربی رشته های تجربی و ریاضی وجود دارد، در مقابل کتاب درسی قدیم بسیار اندک تر از آن است که برای آنها یک روش مطالعه یا زمان مطالعه بیشتری مدنظر قرار داد؛ عمده ترین تفاوتی که در این دو کتاب لحاظ شده است در واژگان آنهاست. چرا که قواعدی که در این دو کتاب نظام جدید آموزشی آمده است می توان با اندکی اغماض چنین گفت که در یک سطح و به یک اندازه آورده شده است، حتی در کتاب عربی پایه دوازدهم(که تا این لحظه پیش نویس آن منتشر شده است).
از همین روی مشاورهای گرامی همواره خاطرتان باشد کتاب عربی علوم انسانی دیگر آن کتاب تخصصی نظام قدیم نیست که در مشاوره های خود بیشترین زمان را برای یادگیری قواعد آن اختصاص می دادید. دیگر اینکه نمی توان با همان رویکرد و دیدگاه سابق، به مشاوره درسی عربی پرداخت که مطالعه و زمان آن را به تفکیک قواعد و ترجمه برای دانش آموز بیان کرد. در کتاب درسی جدید، حجم واژگان حرف اول را میزند سپس قواعد. اما این به آن معنا نیست که به دانش آموز بگوییدکه تنها به حفظ واژگان بپردازد، بلکه لازم است این نکته را به آنها گوشزد کنید که هدف کتاب را دریابید تا در راستای آن هدف به مطالعه بپردازید؛ هدف چیزی نیست جز اینکه از واژگان و قواعد برای ترجمه استفاده کنید، ترجمه همان واژگانی که به خاطر سپرده اید. به آنها بگویید که یادگیری ساختن فعل امر می بایست در ترجمه آن ها کاربردی شود، به آنها تاکید کنید که بیشتر از آن که درگیر ساختن فعل مجهول شوند، بدانند فعل مجهول در جمله چگونه ترجمه می شود. اگر بتوانید این اهداف و این مفاهیم را برای دانش آموز به خوبی منتقل نمایید، دانش آموزتان مطمئناً میتواند نتیجه ای متفاوت و بهتر را داشته باشد.
مسلماً در این بین برای یادگیری و سنجشِ یادگیری دانش آموز نیاز به معرفی یک منبع کمک آموزشی خواهید داشت تا بتواند به دانش آموز در این مسیر کمک می کند و شما نیز در ارزیابی های پیشرفته خود از دانش آموز معیاری دقیق و مطلوب تری داشته باشید. مشاوران آموزش به عنوان ناشر تخصصی دروس عمومی و علوم انسانی به شما مشاور ها نیز توصیه میکند کتاب عربی هدفدار پایه کنکور مشاوران آموزش، تالیف گروه عربی فرا را به دانشآموزان خود توصیه کنید؛ چرا که تا به امروز اولین و تنها کتابی بوده است که توانسته است با کتاب درسی جدید عربی به روز رسانی شود و در راستای همان اهداف آموزشی کتاب درسی جدید گام بردارد و البته بیشترین تعداد تست های تالیفی با چیدمان هدفدار را داشته باشد.

برچسب ها