جولای, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

#مشاوران_آموزش
#ناشر_تخصصی
#عربی

وقتی عربی را از ناشر تخصصی دورس عمومی و علوم انسانی می خوانید:

مشاوره های تخصصی در درس های مختلف توسط مولفان کتاب در جاهای مورد نیاز به کمک شما می آیند که قاعدتا بیش ازهر مشاوری می تواند در آن درس به دانش آموزان کمک کند.

نکته کاربردی تر این مشاوره ها اینجاست که به قلم مولف و از زبان متخصص همان درس است که قاعدتا کمتر مشاوری می تواند چنین کیفیتی را در مشاوره هر درس داشته باشد.

بخشی از مشاوره های معلمی را در این کتاب می توانید در تصاویر زیر ببنید:

رستم جو

برچسب ها