بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر انسانی یار, ویژه برنامه مطالعاتی

جامعه شناسی یا علوم اجتماعی

این درس شیرین را می توانیم یکی از تحلیلی ترین درسهای رشته علوم انسانی بدانیم، درسی که اگر ماهیت تحلیلی آن را به خوبی ندانید، حفظی ترین درس می دانید و بیشترین زمان را از شما می گیرد، درسی که از همه ۲۰ سوال آن در کنکور ۹۷ تنها و تنها یک سوال از نوع حافظه ای را داشت و بقیه ۱۹ سوال آن مفهمومی، کنکاشی، ترکیبی و تصویرسوال بود!

این یعنی باید بدانید چگونه با درس متنی و متن برخورد کنید.

تیپ سوالات این درس را بشناسید تا بدانید چگونه این درس را بخوانید:

 • سوالات ترکیبی؛
 • از چند بحث یک درس جامعه شناسی
 • از چند درس در یک کتاب جامعه شناسی
 • از چند درس دو یا سه کتاب جامعه شناسی
 • سوالات مفهومی؛
 • مفهوم کتاب درسی در قالب مثال (مانند مثال کتاب درسی یا خارج از آن) آورده شده تا به مفهوم برسید.
 • مفهوم کتاب درسی آورده شده تا به مثال/مثال های درست در گزینه ها برسید.
 • کنکاشی؛

سوالاتی از نوع چالشی که اگر کاملا مطلب را یادنگرفته باشید، به آنها دشوار و خیلی دشوار گفته می شود. برای این سوالات باید مطلب را خوانده باشید، یاد بگیرید، بتوانید از آن مطلب خودتان را جای طراح بگذارید و سوال طرح کنید، سوال را با پاسخ تشریحی کامل جواب بدهید.

 • سوالات تصویری؛

جاهایی از مطالب کتاب درسی قابلیت طرح به شکل «تصویر-سوال»  را دارد.

حدس ما این است که از مجموع ۲۰ سوال کنکور درس جامعه شناسی ۱-۲ سوال در این تیپ قرار بگیرد.

 • حافظه ای؛

کمترین نوع سوالات شما در کنکور که به احتمال زیاد کمتر از ۲-۳سوال باشد.

 

برای این درس دو اصل مهم در روش مطالعه وجود دارد:

 • پی بردن و یافتن واژگان کلیدی؛
 • یادگیری روش رسیدن به اندیشه های کلیدی.

با مثال زیر موضوع بهتر برایتان جا می افتد:

به این جملات از کتاب جامعه شناسی۱۲ خود دقت کنید:

اگر خوب به اصول #متن_خوانی  آشنا باشید، خیلی خوب پی می برید که جملات بالا اشتباه هستند؛ شکل درست متن این گونه است:

این کلمات (واژگان کلیدی) که رنگی کرده ام، یا عبارتها و اصطلاحاتی که جابه جا شده اند، دقیقا همان سوژه های طرح سوال هستند، چه به صورت تستی و چه در امتحان نهایی.

از مقایسه این دو متن میتوانم این نتیجه را بگیرم:
همین واژگان کلیدی برای شما به صورتهای مختلف (جای خالی یا توضیح دهید یا … ) درا متحان نهایی خواهد آمد یا نهایتا در یک سوال کلی از شما می خواهد فواید علوم اجتماعی را توضیح بدهید.
همین واژگان کلیدی هم به صورت سوالات تستی خواهد آمد که می توانند شما را سردرگم کنند؛ اگر با متن خوانی و اصول مطالعه دروس علوم انسانی آشنا نباشید

آموزش این روش مطالعه هم باید دردرسنامه آموزشی صورت بگیرد هم در سوالات یا همان سنجش شما.

برای همین است که در درسنامه کتاب جامعه شناسی پایه و جامعه شناسی دوازدهم مشاوران آموزش، آقای تمنا شما را با مفاهیم و واژگان کلیدی هر مفهوم و موضوع جامعه شناسی آشنا کردند؛ از طریق برجسته سازی، خط کشیدن و رنگی کردن آنها؛ تا بتوانید از مجموع آنها به اندیشه کلیدی و تحلیلی خواندن درس جامعه شناسی برسید. البته این کارهای ویژه را هم انجام داده اند:

 • درس به درس هم برایتان جمع بندی نوشته اند؛
 • در پاسخ نامه تشریحی سوالات، گزینه ها را برایتان تحلیل کرده اند، یعنی بررسی گزینه درست و نادرست دراولویت بعدی برایتان دانسته اند؛
 • برای تک به تک سوالات، همراه شما از مسیر تحلیل صورت سوال به شما آموخته اند چگونه سوال را بفهمید و در گزینه ها به دنبال چه چیزی باشید که اگر خلاف آن را در گزینه ها دیدید، پی به نادرست بودن گزینه ببرید.
 • کتاب جامعه شناسی ۱۰و۱۱ دارای  ۱۰۴۵ تست می باشد.

اما چرا ۱۰۴۵ تست؟

تعداد سوالات جامعه شناسی در کنکور ۲۰ تست می باشد.

تیپ بندی این ۲۰تست به شکل زیر است:

بیشترین تست ها  از تیپ کنکاشی بوده  و پس از آن از سوالات مفهومی و ترکیبی  و در نهایت تست های حافظه ای و تصویری

بنابراین:

در این کتاب، با همان الگوی سوالات کنکور سراسری، از تیپ های مختلف، ۱۰۴۵ تست می خوانید.

(کمترین تست ها : تصویری و حافظه ای؛ بیشترین تست ها: کنکاشی، مطابق با الگوی کنکور سراسری) بوده و کمترین سوالات هم تصویری و حافظه ای هستند.

با این تعداد تستها و ترکیب بندی تیپ سوالات،  ۳۰% تست بیشتر از تعداد تستهای کتاب ناشران غیر تخصصی را دارد.

و در جامعه شناسی پایه دوازدهم این کارها انجام شده است:

-درسنامه جامع و کاربردی

-پاسخ به پرسش ها و تمرینات کتاب درسی

-۳۳۳ تست چهار گزینه ای

-چینش هدفدار تستها

-پاسخ های تشریحی با تحلیل گزینه ها

-مشاوره درسی

-جدول اعداد انسانیها

برای مشاهده کتاب و حرید از اینجا وارد شوید.

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *