جولای, 2018 بدون نظر دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

چرا در کتاب اقتصاد پایه کنکور تست ها به صورت هدف دار طراحی شده اند ؟
با هدف چینش منظم تست ها در وهله اول با یادگیری تست اول آماده می شویم که تست دوم را بهتر یاد بگیریم و در گام بعد می آموزیم که هر تستی یک هدف آموزشی مشخص را دنبال می کند .
در اینجا برای بیان بهتر این موضوع به سراغ طرح سه تست از کتاب از مباحث مربوط به تولید ملی می رویم :
سوال اول :قسمتی از تولید جامعه که صرف جایگزینی سرمایه های فرسوده می شود …. نام دارد و در…….محاسبه می شود
الف) هزینه استهلاک – تولید ناخالص
ب)هزینه ی نهایی – تولید خالص داخلی
ج)هزینه نهایی – تولید ناخالص داخلی
د)هزینه استهلاک – تولید خالص
سوال دوم :اگر تولید کل جامعه را بدون توجه به مقدار هزینه های جایگزینی محاسبه کنیم ، آن را ….. می نامیم اما اگر هزینه های استهلاک را مورد توجه قرار دهیم ،آن را … می نامیم.
الف)تولید خالص – تولید ناخالص
ب)تولید ناخالص – تولید خالص
ج)درآمد ناخالص – درآمد خالص
د)درآمد خالص – درآمد ناخالص
سوال سوم : فرق تولید خالص و ناخالص این است که برای محاسبه ……هزینه های استهلاک در نظر گرفته نمی شود، اما در ….. این هزینه محاسبه می شود .
الف)تولید ناخالص – تولید خالص
ب)درآمد ناخالص – درآمد خالص
ج)تولید خالص – تولید ناخالص
د)درآمد خالص – درآمد ناخالص
به سوالات بالا دقت کنید . در سوال اول مفهوم استهلاک مورد پرسش قرار گرفته است . سوال دوم همین مفهوم را با تولیدات ناخالص و خالص مطرح می کند و در سوال سوم وجود یا عدم وجود استهلاک در تولیدات خالص و ناخالص به صورت ترکیبی پرسیده می شود .

#چینش_هدفدار_تستها

برچسب ها