اکتبر, 2018 بدون نظر مقالات-واحد مشاوره
داوطلب کنکور انسانی
چرا باید روی کتاب ریاضی ۱۲ علوم انسانی تمرکز و تاکید بیشتری داشته باشد؟

 

به چنددلیل باید این کار صورت بگیرد:

۱) از ریاضی دوازدهم ۵ سوال می آید، یعنی ۲۵% که داوطلب اگر ۲۵% در کنکور سراسری بزند، رتبه او زیر هزار خواهد بود (منبع رتبه بندی: #جدول_اعداد علوم انسانی)

۲) دست یابی به این درصد در ریاضی دوازدهم، آسانترین کار در ریاضی رشته علوم انسانی است، چون کمترین وابستگی و پیش نیاز را دارد.

۳) مهمتر اینکه امتحان نهایی از همین کتاب است و داوطلب بیشترین انگیزه را برای این کتاب خواهد داشت؛ در واقع «یک تیر و دو نشان» است.

👌🏻 اما در کتاب ریاضی ریاضی ۱۲ مشاوران آموزش چه کارهایی صورت گرفته است؟

۱-حجم مناسب و متناسب با کتاب درسی.

۲-در طول سال تحصیلی می توانید مثال ها و تست های کتاب را سر کلاس کار کنید.

۳- از درسنامه کتاب می توانید بعد از تدریس و جزوه خودتان، برای مرور به دانش آموزان پیشنهاد و توصیه کنید.

۴-در پاسخنامه تشریحی، تمامی مراحل حل سوال را برای دانش آموز آورده ایم تا دانش آموز بداند کجا را از قلم انداخته و چگونه باید به جواب برسد.

از شما یک خواهش داریم:
لطفا این تصور رایج و اشتباه را از ذهن و زبان دانش آموزان انسانی پاک کنید که شما انسانی هستید و ریاضیات برای شما . . . .
رستم جو

مطلب پیشنهادی مرتبط

آشنایی با قوانین مهم در مطالعه ریاضی

برچسب ها