می, 2018 بدون نظر دانش آموزان, مشاوران, مقالات

واپس‌زدن

گاهی ما به طور عمد یک سری اطلاعات را واپس می زنیم و به همین دلیل آنها را فراموش می کنیم. واپس زدن اغلب در رویدادهای ناخوشایند یا خاطرات تلخ اتفاق می‌افتد که به فراموشی هیجانی شهرت دارد.

تداخل

از دلایل دیگر می توان به تداخل اطلاعات اشاره کرد به این معنی که اطلاعات جدیدی که آموخته ایم با اطلاعات قبلی مخلوط می شود و به این صورت اطلاعات جدید مانع از یادآوری اطلاعات قبل می شود. این پدیده بیشتر به علت اینکه اطلاعات به درستی در ذهن ما پردازش نمی شوند و نظم دقیقی ندارند، اتفاق می افتد.

مشکلات بازیابی

اطلاعات در حافظه‌ی ما موجود است اما به دلیل مشکل در بازیابی نمی توانیم آن را به یاد آوریم. این پدیده مانند پیدا کردن یک کتاب در یک کتابخانه بزرگ است. بدون داشتن سرنخی از جای کتاب نمی توان به آن دست یافت.

برچسب ها