جولای, 2018 بدون نظر تازه های سایت, تازه های مشاوران, دانش آموزان, دبیران, مشاوران, مقالات

اگر تا بحال در مسابقه ای ورزشی شرکت نکرده اید،حتما تمرین تیم های ورزشی را از دور یا نزدیک دیده اید. همه بازیکنان قبل از مسابقه اصلی به گرم کردن مشغول اند. اگر تجربه ورزش کردن و استفاده از وزنه را داشته اید خوب میدانید که در روز اول ثبت نام و در برنامه ورزشی شما مربی استفاده از دمبل ۱۰کیلویی را توصیه نمیکند،شما قدم به قدم ،پله به پله جلو میروید.زمانی که شما دمبل نیم کیلویی را زده اید توان زدن دمبل ۱کیلویی را دارید و همین طور رو به بالا.

قرار است در چینش هدف دار تست ها قدم به قدم جلو برویم ،ذهن شما را گرم کنیم،نمیخواهیم  هنگ کنید،خصوصا در درس منطق و فلسفه،بلکه گاماس گاماس جلو میرویم به این شکل که تست اول موتور شما را روشن میکند برای تست دوم و تست دوم شما را کم کم گرم میکند برای تست سوم و ….هر تست در واقع مقدمه شروع تست بعدی است.بیایید باهم به سراغ چند تست از درس دو منطق برویم تا در بطن سوالات این قضیه را بهتر بررسی کنیم.

صفحه ۱۹کتاب جامع منطق و فلسفه جامع کنکور در مبحث “تصور وتصدیق”:

۳۱٫”برای آگاهی از مفهوم”و “آگاهی از معنای آن” به ترتیب نیاز به کدام نوع از علم داریم؟

تصور –تصدیقO     تصدیق-تصورO    تصور- تصورO   تصدیق-تصدیقO

۳۲٫آن هنگام که به “واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن مفهومی کاری نداریم”و آن هنگام که”کاری نداریم که مفهومی با واقعیت رابطه ای دارد یا ندارد” به ترتیب در کدام نوع از علم و یا فکر سخن می گوییم؟

تعریف-تصدیقO    تعریف- تصورO      تصور-تصورO    تصدیق-استدلالO

۳۳٫وقتی با واقعیت مفهوم سر و کار پیدا میکنیم،پای یک…به میان می آید،که…

تصدیق- در آن نوعی قضاوت وجود دارد O                    جمله – از سه تصور تشکیل  شده است O

تصدیق – به معنای “جمله” در دستور زبان است O      تصور- درباره ی هستی آن سوال شده است  O

در سوال ۳۱در مورد تصور دارد حرف میزند و اینکه چیستی یک مفهوم،آگاهی از یک مفهوم و آگاهی از معانی آن ،اشاره به تصور دارد در سوال ۳۲ دو ویژگی دیگر تصور را می گوید اینکه با واقعیت داشتن و نداشتن آن کاری نداریم و همین طور ربط آن به واقعیت،در سوال ۳۳ دارد در مورد قدم بعدی یعنی واقعیت داشتن یک مفهوم صحبت میکند و از این تست، پای تصدیق به میان می آید تا چند تست بعدی که در کتاب میتوانید ببینید.