اقتصاد جامع

کتاب اقتصاد جامع پایه کنکور در یک نگاه

وقتی کتاب اقتصاد مشاوران آموزش را که ناشر تخصصی رشته علوم انسانی است، می خوانید، یکی از وجوه تمایز آن:

👌 آموزش روش حل مسائل اقتصاد است:
در کتاب اقتصاد جامع کنکور برای حل مسائل اقتصادی از تیپ بندی های مختلف استفاده کرده ایم .
هدف از تیپ بندی مسائل بررسی سوالات عددی در قالبی مشخص است که بتوانیم با این روش انواع مختلف مسائل اقتصادی را به خاطر بسپاریم و در حل آن ها تمرکز لازم را بدست آوریم .
برای مثال در صفحه ۲۸ کتاب به این موضوع پرداخته شده است که با هم می خوانیم :
از این فصل به طور کلی ۳ تیپ سوال طراحی می شود که عبارتند از :
تیپ اول : میزان «سود و زیان تولید کنندگان »را با توجه به هزینه های مستقیم ، مورد پرسش قرار می دهند .
تیپ دوم : میزان «سود و زیان تولید کنندگان »را با توجه به کل هزینه ها ، مورد پرسش قرار می دهند .
تیپ سوم: روش های «کاهش زیان و افزایش سود» را مورد پرسش قرار می دهند .

در ادامه درس، از هر تیپ یک نوع سوال مطرح می شود:
در تیپ اول تنها سود و زیان تولید کننده با هزینه های مستقیمی که شامل هزینه پوشاک ، هزینه های خوراک ، اجاره و … است، مورد محاسبه قرار می گیرد .
در تیپ دوم تمامی هزینه های تولید کنندگان اعم از هزینه های مستقیم که در بالا ذکر شد و هزینه های غیر مستقیم لحاظ می شود
و در تیپ سوم کاهش زیان و افزایش سود که با کاهش و افزایش در هزینه و در آمدها اتفاق می افتد مورد محاسبه قرار می گیرد .

👈 بنابراین با استفاده از این تیپ بندی به راحتی می توانیم مسائل ساده تا پیچیده اقتصادی را به درستی مورد محاسبه قرار دهیم .

در ادامه همین پست، تیپ بندیهای دیگری را از کتاب اقتصاد هدفدار مشاوارن آموزش خواهید دید:

🔅مهم است که درس تخصصی رشته خود را از ناشر تخصصی همان رشته بخوانید
🔅مشاوران آموزش ناشر تخصصی دروس عمومی و علوم انسانی
نویسنده:علوی آذر

اسکرول به بالا