تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر دانش آموزان, مشاوران, مقالات

این جمله را زیاد می شنوید که کنکوری بخوانید تا موفق شوید.
کنکوری خواندن به چه معناست که درک آن برای خیلی از داوطلبهای کنکور سنگین و دشوار است. آیا حمله سنگین است یا فهم آن برای مخاطب دشوار است. می خواهم برایتان ایم مطلب را توضیح بدهم که کنکوری خواندن به چه معناست؟
برای آنکه بخواهید معنای کنکوری خواندن را بدانید باید بدانید کنکور چیست و چگونه خواهد بود. در واقع شما باید براساس آنچه که در خط پایان روبرو خواهید شد، امروز را معیار بدانید و قرار دهید. می خواهم بگویم باید ابتدا به صورت کامل کنکور را بشناسید و بررسی کنید. شناخت کنکور در واقع همان پاسخ سوال بزرگ و اساسی کنکوریهاست که چگونه کنکوری بخوانیم. سوالات هر درس را در ۳سال اخیر و تا۵ سال اخیر بررسی کنید تا هم با کیفیت سوالات آشنا شوید و هم با تغییراتی که داشته، آشنا شوید.
تا بدانید سوال چگونه طراحی می شود و چگونه یک مبحث می تواند با مبحث دیگری ترکیب شود. اینکه شما بدانید در هر فصل از کتاب، می تواند چند سوال طراحی شود و کدام فصل دارای اهمیت بیشتری در کنکور است مهم او اساسی است و تعیین کننده دیدگاه و کیفیت مطالاعه شماست. اینکه از داوطلبان کنکور شنیده می شود که چرا با وجود روزانه چندین ساعت مطالعه برای یک درس، اما از آزمون و پیشرفت خود، راضی نیستند، می تواند به دلیل همین امر باشد که داوطلب شناخت دقیق و اصولی از کنکور ندارد.
داوطلب کنکور باید بداند که تا دیروز براساس ۱۱سال روش مطالعه تشریحی پیش رفته است و نمی تواند با همین روالی که تا حد زیادی عادت و اخلاق مطالعه ای او شده، در آزمونهای تستی نتیجه ای بگیرد که در آزمونهای تشریحی می گرفته. لذا باید روش مطالعه را تغییر بدهد. تغییر روش مطالعه مهم است اما سمت و سوی آن مهمتر و اساسی تر است. اینکه در کدام جهت تغییر کند و به چه طریقی صورت بگیرد، مهمتر از اصل تغییر در روش است. و مبنای این جهت و سوی تغییر، همان سوالات کنکور است.
حتما خیلی از شما در همان ابتدای مقاله گفته اید که کنکور ۹۸ کاملا تغییر می کند و نمی توان این سوالات را ملاک و معیار مطالعه قرار داد.
سوال اینجاست که آیا نسبت به این تغییر نامعلوم نباید یک برنامه و سیاست گذذاری مطالعاتی مشخص و معین از پیش تعیین نمود تا بتوان کمترین غافلگیری را داشت. از سوی دیگر قبلا گفتیم که قرار نیست همه کنکور به یکباره و از پایه و اساس تغییر کند. لذا می توان برای روش مطالعه کنکوری، یک فرمت و قالب تعیین کرد.
اینکه این قالب چگونه است و کدام قالب به سوالات کنکور نزدیک خواهد بود، مسئله مهم است. روش مطالعه شما تعیین کننده میزان پیشرفت و موفقیت شما خواهد بود.
ما در مشاوران آموزش با توجه به تخصصی که نزدیک به دو دهه خود داریم، این روش مطالعه را در تالیفهای خود گنجانده ایم و البته به مخاطبان هم آموزش داده ایم تا به روش آموزی خود، مسیر موفقیت را فراخ تر کنیم.

درباره روش آموزی و شیوه مطالعه هر درس در کنکور خواهیم گفت.

برچسب ها

درصد تشابه سوالات کتاب‌های

مشاوران آموزش با کنکور ۹۸