ترمینولوژی(اصطلاح شناسی)

ترمینولوژی ادبیات فارسی (اصطلاح شناسی و روش مطالعه)
می, 2019 بدون نظر ترمینولوژی(اصطلاح شناسی)
ترمینولوژی ادبیات فارسی(اصطلاح شناسی و روش مطالعه) چگونه خواندن از خود خواندن مهمتر است.   ویژه دبیران و دانش آموزان و داوطلبان کنکور ۹۹ آنچه در ترمینولوژی ادبیات فارسی عمومی مطالعه خواهید کرد: ویژگی های کتاب درسی معرفی کنکور زبان و ادبیات فارسی عمومی جایگاه کنکوری زبان و ادبیات ...
ادامه مطلب
ترمینولوژی دین و زندگی (اصطلاح شناسی و روش مطالعه)
می, 2019 بدون نظر ترمینولوژی(اصطلاح شناسی)
بدانیم «روش » در مطالعۀ این درس تعیین کنندۀ مدت زمانی است که در برنامه مطالعاتی به آن اختصاص میدهیم تا به درصد عالی برسید.
ادامه مطلب
ترمینولوژی زبان انگلیسی (اصطلاح شناسی و روش مطالعه)
می, 2019 بدون نظر ترمینولوژی(اصطلاح شناسی)
به شما خواهیم گفت چگونه با رویکرد کنکوری، زبان انگلیسی بخوانید، یاد بگیرید، تست بزنید و به نتیجۀ مطلوب برسید.
ادامه مطلب
ترمینولوژی عربی عمومی(اصطلاح شناسی و روش مطالعه)
می, 2019 بدون نظر ترمینولوژی(اصطلاح شناسی)
در مقابل فارسی با ضریب ۴ و دین و زندگی با ضریب ۳، چرا باید عربی را جدی بگیرید وقتی ضریب ۲ دارند؟
ادامه مطلب