روش مطالعه

فلسفه و منطق در کنکور چگونه است؟
مهر, ۱۳۹۷ بدون نظر روش مطالعه
برای شما نوشته ایم چطور فلسفه و منطق را برای کنکور بخوانید نحوه طراحی تست های کنکور و تیپ بندی سوالات را نوشته ایم سوالات کنکور را با کتاب درسی مقایسه کرده ایم
و در آخر تحلیل آماری درس های فلسفه و منطق در کنکور را برای شما آورده ...
ادامه مطلب