حمل و نقل رایگان برای سفارشات بیشتر از 50,000 تومان در نظر گرفته شده است.

سفارشات تهران که تا قبل از ساعت 10 ثبت شود، همان روز ارسال  می گردد.

سفارشات شهرستان با پست سفارشی ارسال می شود و ۳ تا ۵ روز کاری زمان می برد تا به دست شما برسد.

 

فاز امتحان 11 انسانی و عمومی

مجموعه کتابهای امتحانی فاز امتحان برای دروس رسته علوم انسانی و عمومی

نمایش 12 نتیجه