سفارشات تهران که تا قبل از ساعت ۱۳ ثبت شود، همان روز ارسال  می گردد.

سفارشات شهرستان با پست سفارشی ارسال می شود و ۳ تا ۵ روز کاری زمان می برد تا به دست شما برسد.

 

تیزشیم

تستهای سطح بالا و درسنامه جمع و جور برای رشته انسانی و عمومی

نمایش 3 نتیجه