40%-

پک کامل فاز امتحان رشته انسانی پایه دهم

106/000 تومان 63/600 تومان

مجموعه کتابهای فاز امتحانی دروس اختصاصی علوم انسانی سال دهم

این مجموعه شامل ۱۱عنوان فاز امتحان مناسب برای رشته انسانی پایه دهم

 1. اقتصاد(چاپ۱۳۹۸)
 2. جامعه شناسی(چاپ۱۳۹۸)
 3. تاریخ(چاپ۱۳۹۸)
 4. عربی علوم انسانی(چاپ۱۳۹۸)
 5. منطق(چاپ۱۳۹۸)
 6. دین و زندگی علوم انسانی(چاپ۱۳۹۸)
 7. فارسی(چاپ۱۳۹۸)
 8. علوم فنون(چاپ۱۳۹۸)
 9. جغرافیا(چاپ۱۳۹۸)
 10. انگلیسی(چاپ۱۳۹۸)
 11. ریاضی(چاپ۱۳۹۷)

دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:

 1. از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
 2.  نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید