40%-

پک(۳۰روز مانده به کنکور۹۹)

268/000 تومان 160/800 تومان

با این ترکیب بهترین نتیجه را میتوانید در کنکور ۹۹ بگیرید.
کتاب های کوچک، کم حجم، مفید و سریع

عنوان کتاب های موجود در پک:
۱-مسائل اقتصاد(شامل ۶۰ درصد کنکور)
۲-قافیه و عروض(شامل۳۰ درصد کنکور)
۳-تیزشیم عربی انسانی(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
۴-تیزشیم جامعه شناسی(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
۵-تیزشیم روانشناسی(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
۶-تیزشیم تاریخ و جغرافیا(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
۷-فلسفه دوازدهم(شامل۴۰ درصد کنکور)

*اگر درصد های فوق را در کنکور ۹۹ بزنید، بهترین نتیجه را می گیرید.

دانلودبرنامه مطالعاتی ۳۰روز مانده به کنکور

 • توضیحات

  با این ترکیب بهترین نتیجه را میتوانید در کنکور ۹۹ بگیرید.
  کتاب های کوچک، کم حجم، مفید و سریع
  عنوان کتاب های موجود در پک:
  ۱-مسائل اقتصاد(شامل ۶۰ درصد کنکور)
  ۲-قافیه و عروض(شامل۳۰ درصد کنکور)
  ۳-تیزشیم عربی انسانی(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
  ۴-تیزشیم جامعه شناسی(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
  ۵-تیزشیم روانشناسی(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
  ۶-تیزشیم تاریخ و جغرافیا(شامل۱۰۰ درصد کنکور)
  ۷-فلسفه دوازدهم(شامل۴۰ درصد کنکور)

 • دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  Be the first to review “پک(۳۰روز مانده به کنکور۹۹)”