40%-

پک کامل کتاب های جامع(۱۰و۱۱و۱۲) کنکور ۹۹ (رشته تجربی.ریاضی)

591/000 تومان 354/600 تومان

مجموعه کتابهای عمومی پایه کنکور ۹۹
مشترک رشته های ریاضی، تجربی

مجموعه ای شامل ۹ عنوان کتاب
دروس عمومی پایه ۱۰و۱۱و۱۲
ویژه کنکور ۹۹
این پک را  با تخفیف ۴۰ درصدی تهیه کنید.
فرصت طلایی  را از دست ندهید.

۱-عربی عمومی (۱۰و۱۱و۱۲)
۲-زبان انگلیسی(۱۰و۱۱و۱۲)
۳-دین و زندگی عمومی(۱۰و۱۱و۱۲)
۴-فارسی (۱۰و۱۱و۱۲)
۵-قلمرو ادبی(آرایه ادبی)
۶-قلمرو زبانی(دستور زبان و واژگان)
۷-تیزشیم زبان انگلیسی
۸-تیزشیم فارسی
۹-تیزشیم عربی عمومی