کنکوری

کنکور چیست؟/ چطور کنکوری بخوانیم؟
تیر, ۱۳۹۷ بدون نظر دانش آموزان, مشاوران, مقالات
کنکوری خواندن به چه معناست که درک آن برای خیلی از داوطلبهای کنکور سنگین و دشوار است. آیا حمله سنگین است یا فهم آن برای مخاطب دشوار است. می خواهم برایتان ایم مطلب را توضیح بدهم که کنکوری خواندن به چه معناست؟
ادامه مطلب