اموزش و پرورش

اینار قرعه استیضاح به نام سید محمد بطحایی، وزیر آموش و پرورش افتاد.

جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی استیضاح سید محمد بطحایی، وزیر آموش و پرورش برگزار شد که در آن نمایندگان متقاضی استیضاح از پاسخ های بطحایی قانع نشدند از این رو استیضاح به هیات رئیسه مجلس شد.

جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی استیضاح سید محمد بطحایی، وزیر آموش و پرورش برگزار شد که در آن نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر آموزش و پرورش از پاسخ های بطحایی قانع نشدند و استیضاح به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد.

میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس گفت: “اکثریت نمایندگان متقاضی استیضاح از پاسخ های وزیر قانع نشدند لذا کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش را به هیئت رئیسه ارجاع خواهد داد تا در مورد زمان اعلام وصول آن و در دستور قرار گرفتن مجلس تصمیم گیری کند.

این استیضاح ١۶ محور دارد. این محورها شامل روند اجرای سند تحول بنیادین، پیگیری مطالبات فرهنگیان، داشتن رابطه به جای ضابطه در انتخاب مسئولان، کاهش اعتبارات، عدم پایبنذی به برنامه های ارائه شده در روز رای اعتماد و همچنین محتوای کتب درسی است.”

بنابراین گزارش، محور های استیضاح وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:

۱ ــ عدم اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

۲ ــ عدم اجرای نظام رتبه بندی معلمان.

۳ ــ عدم دقت در کتب درسی.

۴ ــ عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و بی توجهی به مشکلات رفاهی آنان.

۵ ــ توجه به معلمین حق التدریس و کارشکنی در مسیر قانونی کردن به کارگیری آنها.

۶ ــ عدم وجود ضابطه در انتخاب مدیران و عدول از قانون.

۷ ــ کاهش اعتبارات آموزش و پرورش به دلیل عدم پیگیری و سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت.

۸ ــ کاهش شدید اعتبارات سازمان نوسازی مدارس.

۹ ــ تضعیف دانشگاه فرهنگیان.

۱۰ ــ عدم توجه و عدم توان برنامه ارائه شده به مجلس.

۱۱ ــ جعل تاریخ در کتاب های درسی.

۱۲ ــ ورود زودهنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه.

۱۳ ــ عدم پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاق شوم منطقه غرب تهران.

۱۴ ــ عدم پایبندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای.

۱۵ ــ فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت.

۱۶ ــ بی توجهی به زبان های مادری و ایجاد زمینه اختلاف در کشور به جای وفاق ملی و تاکید بر زبان روسی.

اسکرول به بالا