علوم و فنون مشاوران آموزش را بیشتر بشناسیم.

چرا علوم و فنون مشاوران پر فروش ترین علوم و فنون کشور است؟

 

کتاب علوم و فنون ادبی در نظام جدید آموزشی را می‌توان به نوعی چند کتاب در یک کتاب خواند؛ از این جهت که شامل کتاب‌های زبان فارسی، تاریخ ادبیات، عروض و قافیه و نقد ادبی بوده که در مجموعه کتاب‌های رشته علوم انسانی در نظام قدیم آموزشی وجود داشت.

این میزان اطلاعات و دانش که در یک کتاب همزمان در یک پایه تحصیلی برای دانش آموز گردهم آورده شده است از این جهت حائز اهمیت میباشد که می باید دانش آموز در یک کتاب درسی با تمامی این دانش ها آشنایی پیدا کرده و قاعدتاً بر آنها نیز مسلط شود اما در نظام آموزشی قدیم چنین نبوده است و دانش آموز برای هر کدام از این علوم، یک کتاب و البته یک واحد درسی جداگانه را تجربه میکرد؛ حال اینکه در نظام جدید آموزشی چرا این علوم در یک کتاب آورده شده است مطلب مورد بحث نیست؛ بلکه میخواهیم شما مخاطبان دروس علوم انسانی را بیشتر و بهتر با روش مطالعه، روش تدریس و روش مشاوره این کتاب آشنا سازیم.

 

 

نکاتی در مورد کتاب علوم و فنون مشاوران

نکتهای که لازم است در مورد کتاب علوم و فنون ادبی هدفدار پایه کنکور مشاوران آموزش گفته شود این است که در این کتاب جنبه آرایه های ادبی به صورت «روش» آموزی بیان شده است؛ به عبارت دیگر به دانش آموز «روش» تشخیص آرایه های ادبی آموزش داده شده است نه آنکه آرایه تعریف شود، مثال زده شود و آن مثال به عنوان الگو برای او پیشنهاد گردد.
در کتاب علوم و فنون هدفدار پایه کنکور مشاوران آموزش آرایه ادبی ابتدا واژه شناسی میشود سپس با مثال های کاربردی شیوه تشخیص و روش ساخت آن آرایه که مبنای تشخیص آن آرایه در متن می گردد، توضیح داده شده است؛ البته شیوه بیان این روش آموزش نیز در کتاب قابل توجه است به گونه ای که دانش آموز را با خود همراه می سازد.

 

 

 آتیه کنکور علوم و فنون

با نگاهی به کنکور های برگزار شده در نظام قدیمی آموزشی تا به امروز پی میبریم که از نظر کمّی، بیشترین بودجه بندی سوالات، مربوط به مبحث قرابت معنایی میباشد. اینکه چرا در کتاب علوم و فنون هدفدار پایه کنکور مشاوران آموزش اثری از این مبحث در کتاب وجود ندارد می بایست به این نکته اشاره کنیم که: با تغییراتی که در کتاب درسی صورت گرفته است، پیش بینی ما از سوالات کنکور آتی این است که شکل سوالات در این حوزه نه به شکل قرابت معنایی و مفهومی باشد بلکه می تواند در قرابت و ارتباط قلمرو ابیات باشد، و به جای آنکه شباهت دو یا چند بیت از نظر معنا و مفهوم مودر سوال قرار بگیرد، حوزه فکری، ادبی و فکری آنهاست که مورد سوال قرار بگیرد.البته این را هم بگوییم که در کتاب دوازدهم هدفدار مشاوران آموزش، با توجه به کامل شدن مطالب کتاب درسی، حتما مطالب گسترده تر و کامل تر بیان خواهد شد و می توان سوالات ترکیبی منطقی تری آورد.

لینک کتاب علوم و فنون کنکور پایه و نمونه کتاب

لینک کتاب علوم و فنون دوازدهم و نمونه کتاب

لینک کتاب علوم و فنون دهم و نمونه کتاب

لینک کتاب علوم و فنون یازدهم و نمونه کتاب

اسکرول به بالا