چرا کتاب روانشناسی مشاوران آموزش در ۴ماه بیشتر از ۱۶ بار چاپ می شود؟

کتاب نظام قدیم این درس:
۸۵% تطبیق سوالات را با کنکور ۹۶ داشت.

اما در نظام جدید این کتاب چه کاری صورت گرفته است؟

در درسنامه کتاب:
۱٫ علاوه بر تیتربندی مطابق کتاب درسی، شما ریزتیترهایی را دارید که تقسیم بندی منسجم تری را داشته باشید.

۲٫ جاهایی از کتاب که جای طرح سوال کنکور دارد را کاملا پوشش دادیم؛ مانند فعالیتهای درسی.

۳٫ کلمات کلیدی و مهم را برایتان رنگی و برجسته کردیم.

۴٫ درس را برایتان تحلیل کردیم و توضیح دادیم؛ آنطور که باید بدانید.

و . . .

❓در بخش سوالات تستی:
۱٫ سرتیترهای درسنامه را در بخش سوالات هم آوردیم؛
👈🏻 تا بدانید هر بخش از هر درس، چه میزان تست را در خود دارد.
👈🏻 تا بدانید اهمیت هر بخش از هر درس چه میزان است.
👈🏻 تا بتوانید تفاوت کار تخصصی ناشر تخصصی را با ناشران غیرتخصصی کاملا متوجه شوید که :
تعداد تستهای هر تیتر کتاب درسی را به طور مشخص بدانید.
👌کاری که تنها در کتابهای مشاوران آموزش می بینید!!!

مهم است که کتاب تخصصی رشته خود را از ناشر تخصصی همان رشته بخوانید.
مشاوران آموزش
ناشر تخصصی دروس عمومی و علوم انسانی

دانلود فایل pdf کتاب روانشناسی کنکور ۹۸
دانلود فایل pdf کتاب روانشناسی یازدهم

اسکرول به بالا