نمایشگاه

هفدهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان

هفدهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان

هفدهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان

هفدهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان با حضور ۵۳۴ ناشر و نمایندگی از سراسر کشور و شرکت ۱۵ ناشر حوزه نشر الکترونیک روز شنبه(۱۲بهمن) افتتاح می شود. در این نمایشگاه  ۱۱۰هزار و۸۱۳ عنوان کتاب در۴۵۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های شهر بندرعباس در معرض فروش و نمایش گذاشته خواهد شد. در این دوره از نمایشگاه تعداد ۴ کتاب ‌فروشی از استان در قالب طرح «همراه» با ستاد برگزاری نمایشگاه تعامل و همکاری خواهند داشت. برای این رویداد فرهنگی مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بن کارت یارانه‌ای الکترونیکی خرید کتاب در نظر گرفته ‌شده است که از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه با ارائه کارت ملی به بازدیدکنندگان ارائه می‌گردد.

اسکرول به بالا