منطق

مروری بر درس منطق سال دهم

درس منطق جز حیاتی ترین دروس برای رشته انسانی محسوب می شود با توجه به آنکه این درس به صورت تک کتاب فقط در سال دهم قرار گرفته برای یادآوری نکات و مطالب آن از این خلاصه مطالب استفاده کنید.