تاریخ دهم

کتاب تاریخ (۱) ایران و جهان باستان

دانش آموزان عزیزی که امسال پایۀ نهم را تمام کرده و انشالله می خواهید پایۀ دهم را از مهر ماه شرع کنید می خواستم آنچه که قراره در کتاب تاریخ (۱) ایران و جهان بخوانید را برای شما به صورت خلاصه توضیح دهم. این کتاب در قالب سه فصل و شانزده درس ارائه شده است.